Oletko lähettämässä asiakirjoja tai tavaroita DHL-palvelupisteestä, eikä sinulla ole vielä DHL-rahtikirjaa? Nopeuta asiointiasi ja lähetä meille tarvittavat yhteystiedot jo etukäteen.

EU:n ulkopuolelle menevistä lähetyksistä tarvitaan tullattavien artikkelien kuvaukset englanniksi, kokonaismäärät, yksikköarvot, alkuperämaat sekä tariffikoodit (jos tiedossa). Varaudu kertomaan nämä tiedot sekä henkilötunnuksesi palvelupisteessä.
Käyttäessäsi omaa pakkausmateriaaliasi, jätä pakkaukset auki sisällön tarkastamista varten. Voit myös valmistella DHL-rahtikirjan itse ja maksaa rahtimaksut verkossa osoitteessa www.expresseasy.fi.

 

Are you sending documents or goods from a DHL ServicePoint and you don’t have a DHL waybill/shipping label yet? Please send us the shipment details in advance.

For shipments that will be sent outside of the European Union, DHL needs the item descriptions, quantities, item values, confirmation of the country where the item was made and commodity codes (if known). Please be prepared to confirm these details and your social security number at the ServicePoint.

If you already have the packaging materials, please leave the packages open for an inspection. You can also prepare the shipping documents and pay the charges online via www.expresseasy.fi.