DHL Expressin kilpailujen säännöt

 

Oheiset säännöt koskevat kaikkia DHL Expressin kilpailuja, ellei erikseen mainita. Säännöt on päivitetty 24.3.2021

 

Järjestäjä:

DHL Express (Finland) Oy, Tullimiehentie 10, 01530 Vantaa

Y-tunnus: 2717767-4

Verkko-osoite: mydhl.express.dhl/fi

Mitkään DHL Expressin Facebookissa tai Instagramissa järjestämät kilpailut eivät ole Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia eivätkä ne liity mitenkään Facebookiin tai Instagramiin. Kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailuihin liittyen.

 

Kilpailuaika

Kilpailun alkamis- ja päättymisaika kerrotaan aina kyseisen kilpailun yhteydessä. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei huomioida. Järjestäjän työntekijät tai työntekijöiden perheenjäsenet eivät voi osallistua kilpailuun.

 

Voittajan valinta

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken kilpailun päättymisen jälkeen. Arvonnan päivämäärä ilmoitetaan kyseessä olevan kilpailun kilpailuilmoituksen yhteydessä. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti kilpailukohtaisissa säännöissä mainitulla tavalla. Jos arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, järjestäjällä on oikeus valita tilalle toinen voittaja.

Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

 

Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty kilpailuilmoituksen yhteydessä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

 

Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja väliaikaisesti, ja ainoastaan kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

Katso tietosuojaseloste tästä

 

Voittajien julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

 

Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.


Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä, oikeutta omaan kuvaan taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjälle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla järjestäjällä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

 

Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Järjestäjän riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin tai Instagramin käyttöehtoja.

 

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.